Hakkımızda


Atalan & Yavuz Arabuluculuk Bürosu

Kısaca Kendimizi Sizlere Tanıtalım.

Biz Kimiz

Atalan & Yavuz Arabuluculuk Bürosu , Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olan arabulucular, Arb. Aydın ATALAN ve Arb. Yasin YAVUZ , tarafından Uşak’ta İsmetpaşa Caddesi Minareciler İş Merkezinde kurulmuş olan, Uşak'ın ilk bağımsız arabuluculuk bürosudur.

70 m2 alanlı arabuluculuk büromuz iki toplantı odası, bekleme salonu ve diğer ofis departmanlarından oluşmakta olup arabuluculuk sürecinin gizliliğini ve önemini gözetir tarzda tasarlanmıştır. Atalan & Yavuz Arabuluculuk Bürosu, salt arabuluculuk faaliyetinin yürütüldüğü bir mekan olarak değil, alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin bir eğitim ve tanıtım olanağı yaratan etkin ve üretken bir merkez olarak da planlanmış ve düzenlenmiştir.

Misyonumuz

Hukukun farklı alanlarında avukat olarak çalışmalarımız sırasında birçok sosyal problemin dava yoluyla çözülmeye çalışıldığını görmüş ve yargılamaya gerek kalmadan çözüm yolları bulmanın değerinin gün geçtikçe arttığını gözlemlemiş bulunmaktayız.
Türk Hukuk Sistemine arabuluculuğun girdiği günden bu yana uygulamanın içinde yoğun bir şekilde yer alan arabulucularımız, toplumsal barışın ve iş hayatındaki sorunların müzakere ile çözmenin topluma yüksek bir katma değer kazandırdığını müşahede etmiştir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk yöntemi, uyuşmazlıkları mevcut ilişkileri düzeltme yolunda bir fırsat olarak görmeyi sağlayan, farklı bakış açılarına saygılı, vizyonlu ve geleceğe odaklı bu uyuşmazlık çözüm yönteminin toplumsal barışa hizmet etme yönünde de bir fırsat sağlayacaktır.
Bu nedenle toplumda uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yöntemi olan arabuluculuk yoluyla çözülmesi misyonumuzdur.